lot na uwiezi

Loty balonem na uwięzi

Lot na uwięzi polega na wznoszeniu się i opadaniu balonem przymocowanym linami do kilku punktów naziemnych. Balon wzlatuje na wysokość ok. 20-30 metrów, zabierając na pokład kilkoro pasażerów. Uczestnicy lotu podziwiają z góry panoramę okolicy i po kilku minutach lądują w tym samym miejscu, z którego nastąpił start. Następuje wymiana pasażerów i zabawa trwa dalej. Balon na uwięzi może w ciągu kilku godzin unieść w powietrze łącznie nawet ponad 200 osób (ok. 30-40 osób/godzinę). 

To widowiskowa i bezpieczna forma rozrywki, a balon cały czas pozostaje pod kontrolą pilotów i ekipy naziemniej. Lot balonem na uwięzi doskonale sprawdza się na imprezach firmowych, piknikach, festynach, promocjach czy imprezach targowych. 

Udział w lotach na uwięzi nie wymaga od pasażerów szczególnych przygotowań, nadzwyczajnej kondycji ani specjalnego ubioru. Z tej atrakcji skorzystać może właściwie każdy.

LOT BALONEM NA UWIĘZI KROK PO KROKU

Na miejsce przyjeżdżamy na około godzinę przed rozpoczęciem lotów. Oceniamy warunki pogodowe i oglądamy teren, aby zlokalizować odpowiednie miejsca do zamocowania lin kotwiczących. Jeżeli teren spełnia określone wymagania, a kierunek wiatru jest możliwy do ustalenia, rozpoczynamy rozładunek balonu. Rozkładamy powłokę i rozwijamy liny kotwiczące. Te czynności trwają zwykle ok. 15-20 minut. Włączamy wentylator tłoczący powietrze do powłoki, a po ok. 5-7 minutach napełniania powłoki zimnym powietrzem uruchamiamy palnik. Po kilku minutach ogrzewania powietrza palnikiem balon jest gotowy do wzlotu kontrolnego. Wtedy regulujemy długość i napięcie lin, sprawdzamy rzeczywiste warunki atmosferyczne na wysokości wzlotu i określamy punkt umiejscowienia kosza do startu i lądowania. Pierwsi pasażerowie mogą korzystać z atrakcji.

Jednorazowo do balonu wsiadają zwykle po 2-3 osoby. Ich liczba zależy od łącznej wagi tych osób, a także od innych warunków, które ocenia pilot balonu. Po kilkuminutowym wzlocie balon ląduje i wtedy do kosza może podejść kolejna grupa pasażerów. Podstawowa zasada wymiany pasażerów w koszu polega na tym, że najpierw jedna osoba wchodzi do gondoli i dopiero wtedy jedna osoba może z niej wyjść. Chodzi o to, by zapobiec nagłemu zmniejszeniu wagi kosza i uniesieniu balonu. Pozostali pasażerowie oczekują na swoją kolej oddaleni od lin kotwiczących i podchodzą do gondoli po zaproszeniu przez załogę naziemną. Jeżeli tylko trzymamy się tych zasad, cała zabawa przebiega bez większych zakłóceń i niespodzianek.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Taką zabawę można zorganizować właściwie o każdej porze roku, również zimą. Główny warunek organizacji takich lotów to niewielka siła wiatru. Loty balonem możliwe są bowiem tylko przy prędkości wiatru nie większej niż 2 m/s. Dlatego właśnie najlepiej planować taką atrakcję na godziny wieczorne. Najlepsze warunki atmosferyczne do lotu występują zazwyczaj na 1-2 godziny przed zachodem słońca, a całą zabawę można kontynuować również w nocy. Po zmroku rozświetlony balon wygląda szczególnie pięknie, tworząc dodatkowo wspaniałe widowisko dla obserwatorów.

WYMAGANIA ODNOŚNIE TERENU

Do zorganizowania lotów na uwięzi potrzebny jest w miarę równy teren o powierzchni przynajmniej 60 x 60 m (lub okrągły teren o średnicy 70 m), pozbawiony przeszkód takich jak napowietrzne linie energetyczne, barierki, ławki itp. Otoczenie musi być też odpowiednio czyste – bez błota, kałuż, gruzu, zasp śnieżnych czy grząskich fragmentów gruntu – aby swobodnie rozłożyć powłokę balonu. Idealne miejsce na taką atrakcję to boisko piłkarskie, trawnik albo plac, a także duży parking lub rynek miejski. Na terenie powinno się jednak znaleźć kilka stabilnych punktów mocowania lin kotwiczących. Można do tego celu użyć drzew czy elementów architektury związanych z gruntem, a nawet cięższych samochodów.

Powiązane